[Kroniki Fallathanu] #7 Update gry

Kroniki Fallathanu mmoRPGNa Kronikach Fallathanu przez ostatnie kilka dni przeprowadzany był update kodu. Cała akcja trwała dobre cztery dni, dzięki czemu uniknięto wielu poważnych błędów i innych problemów. Bardzo mocno został zmodyfikowany rdzeń silnika dzięki czemu gra zaczęła się bardziej opłacać. Nowością jest system bezklasowy, który pozwala graczowi rozwijać postać w dowolnej dziedzinie bez ograniczeń (walka, rzemieślnictwo, magia). Można oczywiście mieszać różne drogi i stworzyć np. wojownika-maga. Dodane też zostało ponad 100 Profesji, które można po spełnieniu określonych warunków uzyskać. Pozwala to lepiej kreować postać fabularnie. Z ważniejszych rzeczy to dodana została opcja dla graczy fabularnych, którzy mogą zdobywać doświadczenie i Biegłość pisząc posty w sesjach, od teraz rozwój postaci tylko fabularnych nie jest już zależny od rozwiązań mechanicznych. Lista wszystkich zmian znajduje się poniżej. Administracja odgraża się, że kolejne zmiany już wkrótce, ale zobaczymy jak to będzie.

Poprawki:
1. Karczma: Jeśli Euzebiusz podaje nam zamówienie to jego imię nie jest już linkiem do nieistniejącego profilu.
2. Nie można się już zatruć pijąc antidotum na chorobę.
3. Rynek przedmiotów: W dymku pokazują się już wszystkie informacje o statystykach przedmiotu.
4. Szkoła: Widać w każdej szkole ile cechy możemy się nauczyć w ogóle a nie w danej placówce.

Możliwości MG:
1. Nadawanie Szczepu – Gracz może zgłosić się do MG by nadał mu Szczep istniejący w wiki (http://wiki.kf2.pl/index.php/Kategoria:Szczepy ) . Jeśli dana rasa nie ma szczepu gracz może takowy stworzyć wrzucając jego opis na forum (http://www.gildwars.net/viewforum.php?f=7)

System bezklasowy:
1. Nie ma podziału na klasy, gracz może rozwijać postać w dowolny sposób wykorzystując wszystkie opcje gry (kradzież, rzemieślnictwo, walka).
2. Możliwy jest wybór Profesji po spełnieniu określonych warunków (zebraniu odpowiedniej ilości biegłości, rozwinięcie konkretnych umiejętności). Każda z Profesji daje bonusy do cech.
3. Można rozwijać dowolne Atuty (z dowolnej drogi) trzeba jednak rozwijać biegłość, która jest przypisana do danej Drogi. Np. żeby rozwijać Atuty z Drogi Rzemiosła należy wykonywać przedmioty i szkolić dzięki temu Płatnerstwo (jeśli w danej drodze jest kilka biegłości to do obliczenia ile z tego będziemy mieć Punktów Atutów brana jest ich suma). Wydanie Punktów Atutów nie zabiera ani w żaden sposób nie modyfikuje posiadanych biegłości.
4. Biegłość: Zmiana systemu naliczania biegłości, która promuje graczy podejmujących większe wyzwania (np. walka z potworami o wyższym poziomie).

Zmiany w komponentach
Karta postaci:
1. W publicznym ekwipunku widoczne są teraz przedmioty fabularne.
2. Dodane zostały linki do przełączania się między sąsiadującymi Kartami Postaci.
3. W głównym widoku profilu widoczne jest 5 ostatnio zdobytych osiągnięć.
4. Na liście odwiedzających profil pokazana jest też godzina odwiedzin.
5. Dla administracji dodana została Ranga funkcyjna, która pozwoli łatwiej osądzić czym dana osoba się zajmuje.
6. Dodana została informacja o szczepie.
7. Rozwój atutów zależny jest od ilości posiadanej biegłości w danej Drodze (szczegóły na stronie każdej Drogi).
8. Atuty Ogólne rozwijamy za punkty zdobyte za poziom w przeciwieństwie do pozostałych Dróg.
9. Jeśli zdobywamy punkty rankingowe za rozwijanie umiejętności, cech itd. Informacja o tym pojawia się w okienku w rogu ekranu.
10. W oknie rozwoju cech zostały dodane informacje co trzeba rozwijać aby rozwijać się w danym działaniu (np. aby lepiej okradać). Każda cecha zyskała też opis, do czego konkretnie się nadaje.
11. Można nauczyć się maksymalnie 30 umiejętności.
12. Została dodana data modyfikacji avatara aby określić w razie sporu, który gracz ma prawa do grafiki (pierwszeństwo wgrania pliku na serwer).
13. Na liście wyszukiwanych profili został dodany avatar.
14. Jeśli zdobędziemy jakieś punkty do rozwoju naszej postaci to w menu pojawi się strzałka, która poinformuje gracza o możliwości wydania punktów.
15. Po najechaniu na zakładkę fabularną pojawia się w dymku jej pełna nazwa oraz ile razy była przeglądana do tej pory.
16. Dodana została zakładka z listą ras premiowanych oraz linkiem do profilu opiekuna. Będzie się tam też odbywał test rekrutacyjny.
17. Dodano możliwość zgłoszenia profilu/avatara do RK jako niezgodnego z regulaminem.
18. RK ma wgląd jakie jeszcze konta znajdują się w posiadaniu danej osoby.
19. Jeśli jakaś grafika w profilu wychodzi poza okno środkowej części strony to zostanie ucięta.
20. Do profilu z opcji konta zostały przeniesione ustawienia osobowości postaci. Każdy też teraz może je zobaczyć.

Ekwipunek:
1. Po najechaniu na przedmiot niewyekwipowany jest on porównywany z przedmiotem wyekwipowanym tego samego typu.
2. Można masowo sprzedać przedmioty zaznaczając kilka ikon tak jak pliki w folderze.
3. Można wyekwipować 3 czary ofensywne i defensywne (dowolnych typów).
4. Można naprawiać ekwipunek wyekwipowany.
5. Pojawiły się statystyki walki, które aktualizują się na bieżąco przy zmianie elementów ekwipunku.
6. Mikstury w ekwipunku się grupują (także podczas sprzedaży na rynku)

Poczta:
1. Można zgłosić pocztę do RK jako niezgodną z regulaminem.
2. Opiekun rasy może wysyłać wiadomości do wszystkich członków. Administratorzy także uzyskali możliwość wysyłania wiadomości do członków grup administracyjnych.
3. Blokada gracza (ban na pocztę) skutkuje też zablokowaniem opcji „z rączki do rączki”.
4. Przy wyborze znajomych z listy została dodana opcja zamknięcia listy.

Karczma:
1. Można zamawiać dla innych graczy wpisując podczas zamówienia ich ID między & np. Podaj @wino@ dla &1&.
2. W karczmie pojawiło się archiwum (dotyczy pokoju w którym się aktualnie przebywa)
3. W karczmie gracze mogą zakładać swoje pokoje oraz ustawiać im opis.
4. MG może skasować pokój.

Powiadomienia:
1. Przy każdej ranie z walki otrzymamy na powiadomienia informację

Majątek:
1. Dodano informację o tym ile przedmiotów się wyprodukowało i jakiego typu
2. Wszystkie przedmioty produkuje się z tej samej ilości materiału aby nie faworyzować określonych grup ekwipunku, ani produkujących je rzemieślników.
3. Cena przedmiotu jaki produkuje rzemieślnik została zwiększona i wynosi 2 x koszt materiałów (po takim koszcie przedmioty będą sprzedawane w ekwipunku). Do tego doliczane są tak jak zwykle bonusy za krytyczne szczęście. Oczywiście przy sprzedaży rzemieślnik nadal może ustalić marżę.
4. Podczas wytwarzania przedmiotu pojawiają się informacje na temat prawdopodobieństwa powodzenia każdego z etapów produkcji.
5. Można pracować w dowolnym zawodzie dzięki systemowi bezklasowemu
6. Usunięto baraki robotników, materiały można zdobywać tylko przez rynek.
7. Zwiększono pojemność skrytki.
8. Umożliwiono produkcję pierścieni i amuletów i wprawiania w nie kryształów.
9. Każda rozbudowa budynku dodaje punkty w rankingu.

Lokacje:
1. Lista graczy przebywających w lokacji została zrobiona tak samo jak list graczy online dzięki czemu nie trzeba będzie przewijać w nieskończoność strony w dół.
2. W lewym menu wyświetlają się teraz stale wszystkie grupy instancji.
3. Została dodana lista sesji, które się toczą w danej lokacji.
4. Opis lokacji jeśli jest za długi to jest zwinięty, dopiero po rozwinięciu widać całość.
5. Usunięto możliwość wydobywania materiałów, od teraz można je zdobyć tylko przez rynek.

Arena walk i Walka
Walka to osobny konglomerat zmian, które sami na pewno rozpykacie. Główną rolę w systemie odgrywają Biegłość i Atuty. Oczywiście w czasie gry będziemy korygować potęgę określonych atutów jeśli okażą się zbyt silne/słabe. Tutaj wasze uwagi na pewno będą bardzo pomocne.

1. Pojawiła się lista toczących się walk, które można obserwować.
2. Walki PvP zostały chwilowo zablokowane. Będą one wymagały Punktów PvP, które zdobywać się będzie podczas zadań.
3. Walka PvM: gracz może wybrać w którą część ciała potwora atakuje (także podczas ataku czarem i ataku atutem)
4. Walka PvM: zostały dodane statusy, które sprawiają, że potwory mogą być silniejsze lub słabsze zależnie od tego jaki status się im wylosuje.

Sesje fabularne:
1. W sesji MG może wpisać dowolne imię NPCa.
2. Można już ocenić sesję w skali 1-5.
3. Dodane zostały kości do rzutów na inicjatywę, cechy oraz umiejętności.
4. Uczestnicy sesji mogą wydawać Punkty Akcji za które dostaną doświadczenie oraz wybraną podczas pisania postu biegłość. Skasowanie posta przez właściciela sesji skutkuje odebraniem punktów (doświadczenie może wejść na minus jeśli gracz zdobył danym postem poziom). Pisanie bezsensownych postów i zakładanie takich sesji aby tylko nabić PD jest zabronione i takie posty będą kasowane.

Organizacje:
1. Można należeć do jednej organizacji i być wyznawcą jednego kultu (wyznawanie jeszcze nie jest zrobione).
2. Założenie organizacji kosztuje 5 000 000 gp.
3. W organizacji założyciel może wysyłać pocztę do wszystkich, nadawać rangi oraz uprawnienia.

Rynek:
1. Na rynku można już kupować pakiety materiałów (1000 sztuk) w dowolnej ilości (wpisuje się liczbę pakietów jaką chce się kupić).
2. Dodany został filtr na rynku przedmiotów.

Zmiany w mechanice [Ogólne]:
1. Wielkość zdobywanego doświadczenia, złota, biegłości została dopasowana do nowych ilości PA, które gracz może spożytkować, dzięki czemu tempo rozwoju postaci nie różni się zbytnio od poprzedniego systemu.

Pozostałe zmiany:
1. W opcjach konta wyświetla się informacja o tym ile zostało czasu do końca arystokraty.
2. W ogłoszeniach dodany został widok pojedynczego ogłoszenia oraz możliwość powiązania ogłoszenia z wieścią. Oprócz tego wykupienie płatnego ogłoszenia sprawia iż będzie się ono wyświetlało w określonych miejscach, zależnie od typu (fabularne w sesjach, rzemieślnicze na rynku itp.)
3. W menu głównym pojawiły się ikony określające ile poczty, powiadomień mamy do przeczytania.
4. Okno czatu można mieć otwarte tylko w jednej zakładce. Zwiększa to wydajność i pozwala lepiej poruszać się po grze (otwierające się ciągle okno czatu mocno przeszkadzało, zwłaszcza na laptopach).

Zmiany w PA:
1. Limit PA ustawiony na 100, po jego osiągnięciu PA się nie naliczają. Wykorzystanie bonusowego PA otrzymywanego od graczy może doprowadzić do przekroczenia limitu.
2. Możliwość otrzymywania dopalaczy PA (codzienne nagrody z dnia 6 i 7 oraz od graczy)
3. W domku raz dziennie można odzyskać PA do limitu, czyli jeśli limit jest 100 to można odzyskać maksymalnie 100 (przy posiadaniu 0). Test na krytyczne szczęście dodaje 10% do odzyskanych PA (czyli mogą wyjść ponad limit). Każdy poziom domku zwiększa o 1% PA odzyskiwanego z krytycznego szczęścia.
4. Koszt jednej akcji (np. walka z potworem, wytworzenie przedmiotu) wynosi 10 PA. Koszt akcji specjalnej np. walka z bossem 15 PA.