Wieści z Ferelden – Przednówek

W Fereldenie obecnie trwa rok 9:39. W ciągu ostatnich miesięcy doszło do wielu zmian. Moria Averes pełniąca funkcje Komendanta Szarej Straży wyruszyła z tajną misją, a jej miejsce zajął Maximilian Jäger. Mężczyzna musiał zmierzyć się z problemem zarazy, która wybuchła na terenie jego arlatu i zaczęła się rozprzestrzeniać po całym Fereldenie. Bannowie posiadający ziemie w pobliżu Amarantu musieli podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę ludności.

W mroźnym Redcliffe zniknął arl. Kierowanie polityką oraz wojskami spadło na barki młodziutkiej Eriki Guerrin. Dziewczyna stara się znaleźć swojego brata wszelkimi dostępnym środkami, jednocześnie starając się zarządzać pozostawionymi jej ziemiami.
Ferelden wciąż próbuje podnieść się po ostatniej zarazie. Niestety, pojawił się kolejny problem. Dla bogatszych przednówek oznaczał spożywanie określonych potraw, natomiast dla biedoty przymusowy post. Najgorzej było na terenach rolniczych Redcliffe, gdzie ludność musiała czekać na nadejście roztopów o wiele dłużej niż reszta kraju. Zachodnia część bannornu również borykała się z problemami. Głód zajrzał do kątów domów najuboższych w Kingsfield oraz Bannornie Obsydianowych Wzgórz. Ceny żywności w Fereldenie znacząco rosły, a biedota zapożyczała się u osób posiadających znaczniejsze zasoby.

Link do gry: http://ferelden.pl/