Paradox – klubokawiarnia dla nerdów

Paradox to klub rozrywkowy przeznaczony dla osób w każdym wieku. Jego główną ideą jest, stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju,wypoczynku i zabawy dla możliwie jak największej grupy osób. Dla naszych gości, przygotowaliśmy różnego rodzaju gry planszowe, karciane oraz komputerowe, klienci mogą korzystać z biblioteczki i instrumentów. Ważne jest dla Nas aktywne uczestnictwo w działaniu fandomu współpraca z stowarzyszeniami i propagowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zajmujemy się organizacją koncertów, wernisaży, seansów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych, kawiarnia działa krótko lecz jesteśmy otwarci na propozycje współpracy z środowiskiem ngo. Głównym założeniem jest promowanie gier planszowych i fabularnych, trudno tu określać je jako miejsce rozrywki (co zdecydowanie akcentuje słowo „klubokawiarnia”), bliższe jest pojęcie „kawiarni obywatelskiej”. Chodzi bowiem o to, by wykorzystać potencjał tkwiący w reginalnym środowisku, by każdy mógł wnieść coś od siebie. Chcemy aby przekształciło się centrum zgromadzeń geeków i nerdów, którzy wspólnie pochylą się nad najważniejszymi sprawami fandomu, ekonomi społecznej a w tym aktywnym animowaniu szeroko pojętej kultury.

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Do Paradoxu zaprosiliśmy instytucje, które z jednej strony uczestniczą w systemie ekonomicznym, ale z drugiej strony kieruje nimi silne poczucie odpowiedzialności za los osób i społeczności zaangażowanych w działania. Innymi słowy są to przedsięwzięcia, których celem jest działalność społeczna, a narzędziem – nie zawsze jedynym – rynek. Oznacza to podejmowanie wysiłków, aby konkretne osoby, organizacje czy wspólnoty mogły w większym stopniu niż dotychczas podejmować suwerenne decyzje co do celu i form swojej działalności. Budowanie partnerstw stanowi niepowtarzalną szansę na wzmocnienie rozwoju lokalnego i pozyskiwania nań dodatkowych środków, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i lepszego wykorzystania lokalnego potencjału oraz przynosi wiele innych, wymiernych korzyści społecznych i kulturowych.

Niewątpliwe jest, że takie działanie jest bardzo istotnym inkubatorem zarówno dla liderów zmian na szczeblu samorządowym, rządowym, jak i dla wielu inicjatyw biznesowych. Jest to obecnie największa wartość działań obywatelskich – daje on możliwość podjęcia pierwszej próby, rozwoju danej inicjatywy, odniesienia pierwszych sukcesów lub porażki. Co najważniejsze, daje okazję do współpracy z innymi ludźmi i zrozumienia, jak wielką dźwignię daje współdziałanie z innymi. To często pierwsze dorosłe doświadczenie w życiu wielu osób, którzy później kontynuują swoją karierę w innych sektorach

Wierzymy, że w ten sposób zaktywizujemy społeczność fandomu, co zaowocuje nie tylko ciekawymi realizacjami pro publico bono, ale także dalszą integracją i aktywnością. Połączenie zaangażowania i talentów różnych osób pozwala osiągnąć coś dużego bez generowania znacznych kosztów.

Działalność Paradoxu to inwestycja młodych ludzi w lokal, wyposażenie oraz wyekwipowanie kawiarnie w akcesoria potrzebne do jej funkcjonowania, jest to również czas między studiami a codziennym życiem. . Szukając finansowego wsparcia dla tej inicjatywy zainteresowaliśmy się crowfundingiem.

Zacznijmy od wyjaśnienia samego pojęcia. Pochodzi ono od zbitki angielskich słów “crowd” – tłum oraz “funding” – finansowanie. Istnienie crowdfundingu ściśle wiąże się z powszechnym dostępem do internetu. Polega on na tym, że pomysłodawca danego projektu prosi o wsparcie finansowe internautów, w zamian oferując określone korzyści – np. gotowy produkt lub zniżkę przy jego zakupie, gdy wejdzie już do sprzedaży. W internecie funkcjonuje co najmniej kilka popularnych serwisów, które udostępniają każdemu możliwość wystosowania apelu do społeczności i zbierania pieniędzy na dany cel. Gama finansowanych w ten sposób projektów jest szeroka. Otwarcie klubokawiarni będzie dniem w którym podczas inaguracji oficjalnie rozpocznie się projekt na portalu https://wspieram.to/.

Bez względu na sytuację finansową Paradoxu, organizacje, instytucje publiczne, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mogą skorzystać na współdzieleniu nie w pełni wykorzystywanych zasobów: sal, sprzętu, a także zgromadzonej wiedzy i dobrych praktyk.

Hasłem otwierającym Paradox będzie „Cel to marzenia z datą wykonania … ” a data to 04.03.2016